Sentiasa Membantu Mencapai Matlamat Anda

Keanggotaan

Keanggotaan Koperasi sehingga 31 Disember 2016 adalah seramai 6382 orang dengan kemasukan Anggota baru seramai 00 orang dan pemberhentian Anggota seramai 00 orang atas sebab-sebab persaraan, pilihan dan juga meninggal dunia.

*Keanggotaan KOTANI berakhir 31 Disember 2016 mengikut Jabatan dan Agensi.

BILJABATAN / AGENSIJUMLAH (ORANG)
1LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)1028
2JABATAN PERTANIAN MALAYSIA (DOA)863
3INSTITUT PENYELIDIKAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI)833
4JABATAN PERIKANAN MALAYSIA (DOF)779
5JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN (DID)727
6JABATAN PERKHIDMATAN VERTERINAR (DVS)482
7LEMBAGA PERTUBUHAN PERLADANG (LPP)466
8LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)334
9KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI (MOA)292
10LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)206
11AGROBANK (BPM)217
12LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)100
13LAIN-LAIN JABATAN55
JUMLAH ANGGOTA SEHINGGA 31 DISEMBER 20166382